İlk post

mkdir ~/Desktop/jpeg_files &&
find . -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 -I {} mv -v {} ~/Desktop/jpeg_files

Tüm *.jpg dosyalarını bul ve bunları Desktop’da jpeg_files adlı folder’ın altına move et!