dscacheutil için bash-completion dosyası

Macports kullanıcıları için; /opt/local/etc/bash_completion.d/ altına bir dosya oluşturun;

cd /opt/local/etc/bash_completion.d/
sudo touch dscacheutil

sonra bu dosyayı favori text-editör’ünüzle açın (shell için nano)

sudo nano dscacheutil

Kod:

_dscacheutil() 
{
  local cur prev opts
  COMPREPLY=()
  cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
  prev="${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]}"
  opts="-flushcache -statistics -configuration -cachedump -h -q"
  if [[ ${cur} == -* ]] ; then
    COMPREPLY=( $(compgen -W "${opts}" -- ${cur}) )
    return 0
  fi
}
complete -F _dscacheutil dscacheutil

yukarıdaki kodu alıp dosyanın içine yapışıtın, kaydedip çıkın (kntrl + w ve sonra kntrl + x) Terminal’i yeniden başlatın (komple kapatıp yeniden açın). Şimdi dscacheutil -[TAB]