ports + sphinx + django dökümantasyonu

Güncelleme

make html komutunu sudo ile çalıştırmak gerekiyor! bunu unutmuşum (8


Django dökümantasyonunu local’den (html) olarak kullanmak için;

cd Documents/
svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/docs/ django_docs
sudo port install py26-sphinx

sonra; ~/.profile’da $PATH’e ekleme;

# Kullandığınız Python’nun 2.6 olduğunu ve ports’dan kurulduğunu varsayıyorum!
export PATH=/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/bin/:$PATH

sonra; yeni eklenenin çalışması için;

source ~/.profile
cd ~/Documents/django_docs
sudo make html

iş bitince; ilgili html’leri istediğiniz bir yere atın:

cd ~/Documents
mkdir DjangoDoc
cd DjangoDoc
cp -vR ~/Documents/django_docs/_build/html/ .
open index.html