Dosya tipini anlamak

file DOSYANIZIN_ADI
file ~/Desktop/test.jpg

Dosyanın tipini / ne dosyası olduğunu anlamamızı sağlar.