dmg dosyasını parçalara bölmek

6 GB’lık bigfile.dmg dosyasını, 2’şer GB’lık dosyalara bölelim:

hdiutil segment -segmentSize 2048m -o splitted bigfile.dmg

Bölünmüş dosyalar:

splitted.dmg
splitted.002.dmgpart
splitted.003.dmgpart