MySQL-python kurarken patlarsa fix!

Öncelikle şunların kurulu olduğunu varsayıyorum;

  • Macports
  • pip (easy_install’dan)
  • mysql5-server (ports’dan)

Python’dan MySQL Server’a bağlanmak için gereken driver’ın adı (paketin adı): MySQL-python: bash sudo pip install MySQL-python

kurulum tam sonunda, mysql_config not found der ve patlar!

Macports’la mysql-server5 kurduğunuzda, mysql5 ile ilgili her dosya mysql5 keyword’ü ile başlar. Bu bakımdan mysql_config yerine sistemde mysql_config5 bulunmaktadır. Yapmanız gereken alias oluşturmak:

sudo ln -s /opt/local/bin/mysql_config5 /opt/local/bin/mysql_config

bundan sonra tekrar kurulumu deneyin!

sudo pip install MySQL-python