Snow Leopard Dashboard Widget Cache durumları

$HOME folder’ınızın altında bulunan ~/Library/Caches pek çok şeyi cache’liyormuş. Dashboard Widget’larının cache’lenmemesi için; Cache.db dosyasını silin.

cd Library/Caches/com.apple.dashboard.client/
rm Cache.db

Dikkat ederseniz ~/Library/Caches altında başka pek çok şeyi de bulabilirsiniz… Eğer silerken sorun çıkarsa önce;

killall Dock
cd Library/Caches/com.apple.dashboard.client/
rm Cache.db

şeklinde deneyin…