PostgreSQL ve basit bazı komutlar

Tabloları görmek için:

\d

Databaseleri göstermek için:

\l # küçük harf L

Kolonları görmek için:

\d TABLO_ADI