Desktop ikonlarını gizle/göster

osx

Screen capture/grab yaparken desktop’da duran ikonları gizlemek için:

defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool false;killall Finder;

Eski haline dönmek için:

defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool true;killall Finder;

Ben bu iki işlem için alias’lar yaptım:

alias desktop_hide="defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool false;killall Finder;"
alias desktop_show="defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool true;killall Finder;"