iCloud Sync sorununa çözüm

iCloud'a kaydedilen dökümanlar ~/Library/Mobile Documents folder’ı altında bulunuyor. Eğer buradaki dosyaların sync olmadığını düşünüyorsanız:

/System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Support/ubd

çalıştırıp senkron işini elle başlatın.