Çakılan Archiver / Finder'ı düzeltme

Bazen Finder’dan zip’i açmaya çalışırken Archiver Utility’nin çalışmadığını / cevap vermediğini görürsünüz.

Bu durumda;

sudo killall -KILL appleeventsd