Yerel IP adresini öğrenmek

en0 ağ arayüzüne ait (network interface) yerel IP:

ipconfig getifaddr en0