Disk Utility kullanmadan USB Stick’i partion yapmak

Terminal gücü!

Ne yazıkki, OS X El Capitan ile birlikte o alıştığımız Disk Utility yerinde yeller esiyor.

İlginç bir şekilde Apple, tasarımını güzelleştirdiği tool’un kullanımını da inanılmaz derecede garip ve imkansız hale getirdi.

Elimde, 64 Gigabyte’lık USB disk var, amacım bunu 2 partition yapmak, MBR (Master Boot Record) partition map olacak, 48 Gigabyte’ı FAT, kalanı da Mac OS Extended (Journaled) olsun.

Önce USB stick’i takıp, aldığı cihaz numarısını bulalım:

diskutil list

Örnek çıktı:

/dev/disk0 (internal, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE   IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *1.0 TB  disk0
  1:            EFI EFI           209.7 MB disk0s1
  2:     Apple_CoreStorage Macintosh HD      999.7 GB disk0s2
  3:         Apple_Boot Recovery HD       650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
  #:            TYPE NAME          SIZE   IDENTIFIER
  0:         Apple_HFS Macintosh HD      +999.3 GB disk1
                 Logical Volume on disk0s2
                 823F2780-E3E4-4D7D-B541-48DC563BB1B6
                 Unencrypted
/dev/disk2 (external, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE   IDENTIFIER
  0:   FDisk_partition_scheme            *62.4 GB  disk2
  1:         Apple_HFS Untitled        62.4 GB  disk2s1

Dikkat etmem gereken şey external, physical olan disk’i bulmak, internal, physical olan direkt olarak bilgisayarın içindeki diskler!

/dev/disk2 benim USB… Şimdi rahat rahat partition yapayım:

diskutil partitionDisk disk2 2 MBR MS-DOS TM48 48G jhfs+ TM16 R

partitionDisk disk2 2 yani cihaz numarası disk2 olan aygıtı 2 partition yap. MBR olsun (Master Boot Record), MS-DOS TM48 48G ilk partition’ın adı TM48 olsun ve 48 Gigabyte olsun, kalanı da (R Remaining anlamında) Mac OS Extended (Journaled) olsun, adı da TM16 olsun jhfs+ TM16 R

Aynı mantık external takılmış disk(ler) için de geçerlidir…