Tüm Finder pencerelerini ayarlamak

Tüm pencereler aynı özelliklere sahip olsun

Her seferinde açılan Finder penceresinin nasıl görüneceğini ayarlamaktan bıkanlar için;

  • Terminal’i açın
  • Tüm .DS_Store dosyalarını silin:
find ~ -name ".DS_Store" -depth -exec rm -f {} \;
killall Finder

Şimdi yeni bir Finder penceresi açıp ⌘J ile istediğiniz ayarı yapın ve Use as Defaults’a tıklayın.

Keza, external disk(ler) için yapmak isterseniz, aynı şekilde .DS_Store dosyalarını silmeniz gerekiyor:

cd /Volumes/DISKINIZIN_ADI/
find . -name ".DS_Store" -depth -exec rm -f {} \;
killall Finder