django etiketiyle 3 kayıt bulunuyor.

Django, i18n ve makemessages »

django-admin.py compilemessages

Yazan:
Uğur Özyılmazel

django nerede ? »

Hızla Python Path’e gitmek için; /usr/local/bin/ altına django-path.sh diye bir dosya oluşturun:

cd /usr/local/bin/
sudo touch django-path.sh
sudo nano django-path.sh    # ya da hangi editör’ü kullanıyorsanız

ve içine;

DJANGO_PATH="`python -c "from distutils.sysconfig import get_python_lib; print get_python_lib()"`/django/"
cd $DJANGO_PATH

ekleyin; şimdi ~/.profile’a bir alias ekleyin:

alias django='source /usr/local/bin/django-path.sh'

Terminal’i kapatıp açın yada; source ~/.profile yapın… Artık Terminal’de her django-path.sh yazdığınızda otomatik olarak cd yapmış olacaksınız…

Yazan:
Uğur Özyılmazel

ports + sphinx + django dökümantasyonu »

Güncelleme

make html komutunu sudo ile çalıştırmak gerekiyor! bunu unutmuşum (8


Django dökümantasyonunu local’den (html) olarak kullanmak için;

cd Documents/
svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/docs/ django_docs
sudo port install py26-sphinx

sonra; ~/.profile’da $PATH’e ekleme;

# Kullandığınız Python’nun 2.6 olduğunu ve ports’dan kurulduğunu varsayıyorum!
export PATH=/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/bin/:$PATH

sonra; yeni eklenenin çalışması için;

source ~/.profile
cd ~/Documents/django_docs
sudo make html

iş bitince; ilgili html’leri istediğiniz bir yere atın:

cd ~/Documents
mkdir DjangoDoc
cd DjangoDoc
cp -vR ~/Documents/django_docs/_build/html/ .
open index.html
Yazan:
Uğur Özyılmazel