unix etiketiyle 20 kayıt bulunuyor.

zip’li dosyaların içini listele »

unzip -l zipli-dosya.zip
Yazan:
Uğur Özyılmazel

zip’li dosyadan sadece bir dosyayı aç »

unzip zipli-dosya.zip acmak-istedigin-dosya.txt
Yazan:
Uğur Özyılmazel

Emacs update »

Bildiğiniz gibi, ara ara, ports repository’sini güncelleyip, kullandığınız paketlerin yenisi çıkmışmı diye kontrol etmeniz gerekiyor;

sudo port -v selfupdate

emacs’in 22.3.2 versiyonu çıkmış, hemen update etmek istiyoruz;

sudo port upgrade outdated

Herşey güzel giderken aynı geçen gün olduğu gibi patlıyor compile sırasında… Yine gidip patch dosyasını indirip manual patch yapmamız gerekiyor!

cd /opt/local/var/macports/build/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_ports_editors_emacs/work/emacs-22.3
sudo patch -p0 < /Users/vigo/Downloads/patch-emacs-10.6.diff
sudo port install emacs
Yazan:
Uğur Özyılmazel

fgrep ile dosya içinde kelime aramak »

fgrep -i -n --color "kelime" DOSYA
# DOSYA içinde "kelime" yi arar.

fgrep -i -n --color "deneme" test.txt
Yazan:
Uğur Özyılmazel

dscacheutil için bash-completion dosyası »

Macports kullanıcıları için; /opt/local/etc/bash_completion.d/ altına bir dosya oluşturun;

cd /opt/local/etc/bash_completion.d/
sudo touch dscacheutil

sonra bu dosyayı favori text-editör’ünüzle açın (shell için nano)

sudo nano dscacheutil

Kod:

_dscacheutil() 
{
  local cur prev opts
  COMPREPLY=()
  cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
  prev="${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]}"
  opts="-flushcache -statistics -configuration -cachedump -h -q"
  if [[ ${cur} == -* ]] ; then
    COMPREPLY=( $(compgen -W "${opts}" -- ${cur}) )
    return 0
  fi
}
complete -F _dscacheutil dscacheutil

yukarıdaki kodu alıp dosyanın içine yapışıtın, kaydedip çıkın (kntrl + w ve sonra kntrl + x) Terminal’i yeniden başlatın (komple kapatıp yeniden açın). Şimdi dscacheutil -[TAB]

Yazan:
Uğur Özyılmazel

mplayer ve mencoder »

Mplayer OS X’i indirin.

Eğer Macports kuruluysa; /opt/local/bin/ değilse; /usr/local/bin/ dizini altına kopyalayın. Terminal'den;

# eğer macports varsa;
sudo cp mplayer mencoder /opt/local/bin

# yoksa
sudo cp mplayer mencoder /usr/local/bin
Yazan:
Uğur Özyılmazel

cue + bin'den iso üretmek »

sudo ports install bchunk # Macports kurulu olmalı
bchunk my_input_file.bin my_input_file.cue my_input_filee.iso
Yazan:
Uğur Özyılmazel

Bulunduğun dizini web sunucusu haline getir »

python -m SimpleHTTPServer

Bulunduğun dizini network üzerinden share / browse ettirme… İşlemden sonra bir browser açıp, http://localhost:8000 şeklinde deneyebilirsiniz!

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Bulunduğun yeri Finder'da aç »

Terminal içindeyken, bulunduğun yeri Finder’da açmak için;

open .
Yazan:
Uğur Özyılmazel

İlk post »

mkdir ~/Desktop/jpeg_files &&
find . -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 -I {} mv -v {} ~/Desktop/jpeg_files

Tüm *.jpg dosyalarını bul ve bunları Desktop’da jpeg_files adlı folder’ın altına move et!

Yazan:
Uğur Özyılmazel

‹ ÖNCEKİLER