OSX Püf Noktaları

OSX ile ilgili Türkçe püf noktaları

TextMate1 ve Python test »

Python’la test yaparken oluşan fuzuli karakter olayını düzeltmek için TextMate’in SHELL Variables kısmına resimdeki gibi ek yapın.

Yazan:
Uğur Özyılmazel

- ile başlayan dosyaları silmek »

Örneğin; --delete-this.txt şeklinde bir dosyayı silmek isterseniz?

Yazan:
Uğur Özyılmazel

iCloud Sync sorununa çözüm »

iCloud'a kaydedilen dökümanlar ~/Library/Mobile Documents folder’ı altında bulunuyor. Eğer buradaki dosyaların sync olmadığını düşünüyorsanız:

/System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Support/ubd

çalıştırıp senkron işini elle başlatın.

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Terminal’den ekranı LOCK etmek »

Yapmanız gereken;

/System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/User.menu/Contents/Resources/CGSession -suspend

komutunu çalıştırmak. Bu komut için alias oluşturun:

alias lock_screen="/System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/User.menu/Contents/Resources/CGSession -suspend"
Yazan:
Uğur Özyılmazel
osx

Terminal’den Wifi Ağ aramak »

/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s

Eğer kısa yol yapmak isterseniz;

sudo ln -s /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/bin/airport
Yazan:
Uğur Özyılmazel
osx

Desktop ikonlarını gizle/göster »

Screen capture/grab yaparken desktop’da duran ikonları gizlemek için:

defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool false;killall Finder;

Eski haline dönmek için:

defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool true;killall Finder;

Ben bu iki işlem için alias’lar yaptım:

alias desktop_hide="defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool false;killall Finder;"
alias desktop_show="defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool true;killall Finder;"
Yazan:
Uğur Özyılmazel
osx

ffmpeg ile iPad2 için 720p video convert »

ffmpeg -i INPUT.mkv -acodec libfaac -ar 48000 -ab 160k -ac 2 -vcodec libx264 -b 1024k -aspect 16:9 -s 1280x720 OUTPUT.m4v

INPUT videosunun 720p ve mkv olması gerekiyor…

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Django, i18n ve makemessages »

django-admin.py compilemessages

Yazan:
Uğur Özyılmazel

Terminal çıkışını App’e yollamak »

Bulunduğunuz folder’daki dosya listesini TextMate’e göndermek için:

ls | open -f -a TextMate

Bulunduğunuz folder’daki dosya listesini Clipboard’a atmak için:

ls | pbcopy
Yazan:
Uğur Özyılmazel
osx

Terminal’den attachment yaparak mail göndermek »

open -a Mail file1.jpg file2.jpg

Mail.app’i açar ve parametre olarak verdiğiniz dosyaları attach eder.

Yazan:
Uğur Özyılmazel
osx

‹ ÖNCEKİLER SONRAKİLER ›