OSX Püf Noktaları

OSX ile ilgili Türkçe püf noktaları

Versiyon kontrol altına alınmamış dosyalar »

svn st | grep ?
Yazan:
Uğur Özyılmazel

zip’li dosyaların içini listele »

unzip -l zipli-dosya.zip
Yazan:
Uğur Özyılmazel

zip’li dosyadan sadece bir dosyayı aç »

unzip zipli-dosya.zip acmak-istedigin-dosya.txt
Yazan:
Uğur Özyılmazel

ports + py26-ipython ve install süresini kısaltmak »

port variants py26-ipython

bakıldığında;

[+]scientific: Use ScientificPython to provide physical quantities support

diye bir ek görülecektir. Eğer bu tür hesaplamalar yapmıyorsanız ya da yapmayacaksanız boşuna bu eki kurmayın;

sudo port install py26-ipython -scientific
Yazan:
Uğur Özyılmazel

ports + sphinx + django dökümantasyonu »

Güncelleme

make html komutunu sudo ile çalıştırmak gerekiyor! bunu unutmuşum (8


Django dökümantasyonunu local’den (html) olarak kullanmak için;

cd Documents/
svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/docs/ django_docs
sudo port install py26-sphinx

sonra; ~/.profile’da $PATH’e ekleme;

# Kullandığınız Python’nun 2.6 olduğunu ve ports’dan kurulduğunu varsayıyorum!
export PATH=/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/bin/:$PATH

sonra; yeni eklenenin çalışması için;

source ~/.profile
cd ~/Documents/django_docs
sudo make html

iş bitince; ilgili html’leri istediğiniz bir yere atın:

cd ~/Documents
mkdir DjangoDoc
cd DjangoDoc
cp -vR ~/Documents/django_docs/_build/html/ .
open index.html
Yazan:
Uğur Özyılmazel

Emacs update »

Bildiğiniz gibi, ara ara, ports repository’sini güncelleyip, kullandığınız paketlerin yenisi çıkmışmı diye kontrol etmeniz gerekiyor;

sudo port -v selfupdate

emacs’in 22.3.2 versiyonu çıkmış, hemen update etmek istiyoruz;

sudo port upgrade outdated

Herşey güzel giderken aynı geçen gün olduğu gibi patlıyor compile sırasında… Yine gidip patch dosyasını indirip manual patch yapmamız gerekiyor!

cd /opt/local/var/macports/build/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_ports_editors_emacs/work/emacs-22.3
sudo patch -p0 < /Users/vigo/Downloads/patch-emacs-10.6.diff
sudo port install emacs
Yazan:
Uğur Özyılmazel

fgrep ile dosya içinde kelime aramak »

fgrep -i -n --color "kelime" DOSYA
# DOSYA içinde "kelime" yi arar.

fgrep -i -n --color "deneme" test.txt
Yazan:
Uğur Özyılmazel

Macports ile Snow Leopard'a emacs-22.3 kurmak »

Her zaman olduğu gibi önce paketleri bir güncellemek lazım;

sudo port -v selfupdate

sonra;

sudo port upgrade outdated

ile eskiden kalan paketleri (emacs için gerekebilecek ?) güncelleyelim. Sonra;

sudo port install emacs

eğer kurulum, emacs’i build ederken patlarsa hemen patch işlemi yapacağız. Önce uygun patch’i çekin bu ekrandan en güncel olanı seçin; ben bu işlemi yaptığım sırada 8 weeks ago olan patch’i kurmuştum!

Emacs Patch

sonra; (dosyayı Downloads’a attığınızı düşünüyorum)

cd /opt/local/var/macports/build/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_ports_editors_emacs/work/emacs-22.3
sudo patch -p0 < ~/Downloads/emacs-snow-leopard.patch
sudo port install emacs
Yazan:
Uğur Özyılmazel

dscacheutil için bash-completion dosyası »

Macports kullanıcıları için; /opt/local/etc/bash_completion.d/ altına bir dosya oluşturun;

cd /opt/local/etc/bash_completion.d/
sudo touch dscacheutil

sonra bu dosyayı favori text-editör’ünüzle açın (shell için nano)

sudo nano dscacheutil

Kod:

_dscacheutil() 
{
  local cur prev opts
  COMPREPLY=()
  cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
  prev="${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]}"
  opts="-flushcache -statistics -configuration -cachedump -h -q"
  if [[ ${cur} == -* ]] ; then
    COMPREPLY=( $(compgen -W "${opts}" -- ${cur}) )
    return 0
  fi
}
complete -F _dscacheutil dscacheutil

yukarıdaki kodu alıp dosyanın içine yapışıtın, kaydedip çıkın (kntrl + w ve sonra kntrl + x) Terminal’i yeniden başlatın (komple kapatıp yeniden açın). Şimdi dscacheutil -[TAB]

Yazan:
Uğur Özyılmazel

mplayer ve mencoder »

Mplayer OS X’i indirin.

Eğer Macports kuruluysa; /opt/local/bin/ değilse; /usr/local/bin/ dizini altına kopyalayın. Terminal'den;

# eğer macports varsa;
sudo cp mplayer mencoder /opt/local/bin

# yoksa
sudo cp mplayer mencoder /usr/local/bin
Yazan:
Uğur Özyılmazel

‹ ÖNCEKİLER SONRAKİLER ›